Rusza przebudowa ul. Wolności i Dąbrowskiego

W połowie maja rozpocznie się przebudowa ulicy Dąbrowskiego na odcinku od ulicy Katowickiej do ulicy Armii Krajowej. Inwestycja obejmuje wykonanie nowej nawierzchni jezdni, chodników, wjazdów, miejsc postojowych oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego. Nowe chodniki będą wykonane z kostki brukowej betonowej, jezdnia z mieszanek mineralno - asfaltowych, natomiast wjazdy na posesje zostaną ułożone z ciętej kostki kamiennej. W celu uporządkowania parkowania zatoki postojowe z kostki kamiennej zostaną wydzielone z jezdni. Na skrzyżowaniu ulic Dąbrowskiego, Zjednoczenia i Kopernika zostanie przebudowana sygnalizacja świetlna jak również dokonana będzie korekta geometryczna skrzyżowania celem poprawy bezpieczeństwa i płynności ruchu. Zakończenie prac przewidziane jest na październik 2015r. MZUiM otrzymał dofinansowanie zadania z Narodowego Funduszu Przebudowy Dróg Lokalnych w wysokości 3,0 mln złotych, koszt całkowity inwestycji wyniesie 6,6 mln zł.

W tym samym czasie rozpocznie się inwestycja polegająca na przebudowie torowiska, kanalizacji deszczowej, wodociągów, jezdni oraz chodników w ciągu ulicy Wolności na odcinku od ul. Chrobrego do granicy z Miastem Świętochłowice. Z uwagi na dofinansowanie zadania realizowanego przez Spółkę Tramwaje Śląskie S.A. priorytetowo zostanie wykonane nowe torowisko, a następnie rozpoczną się działania realizowanie wspólnie przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów oraz Chorzowsko – Świętochłowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji.  W dniu 13 kwietnia 2015r. została podpisana umowa z firmą SKANSA, która będzie wykonywać zadanie na zlecenie MZUiM oraz CHŚPWiK.  Termin zakończenia robót drogowych i sieciowych został ustalony najpóźniej na czerwiec 2017r., z możliwością wcześniejszego ukończenia robót w następstwie robót sieciowych. Ulica Wolności zostanie gruntownie przebudowana, parkowanie które w chwili obecnej odbywa się na jezdni zostanie przeniesione na chodniki, na projektowane zatoki postojowe z kostki brukowej betonowej, co znacznie przyczyni się do poprawy warunków ruchu na ulicy. Pojawi się również nowe oświetlenie z wykorzystaniem technologii LED.

Dwie równoległe i kluczowe ulice w centrum miasta będą realizowane w tym samym czasie. Prawdopodobnie znacznie to utrudni, a czasowo uniemożliwi ruch w tej części miasta. Niestety okoliczności sprawiły, że zarówno Miasto Chorzów jak i Tramwaje Śląskie zobowiązane są skonsumować dotację w roku 2015r., przy czym Miasto Chorzów na ul. Dąbrowskiego, a Tramwaje Śląskie na ul. Wolności. Dlatego też podjęto decyzje o realizacji inwestycji pomimo utrudnień.
W związku z długim terminem realizacji robót, a także skomplikowanym i rozległym charakterem robót, Inwestorzy proszą mieszkańców o wyrozumiałość oraz cierpliwość w trakcie trwania prac. Roboty zostaną skoordynowane w taki sposób, aby niedogodności związane z równoległą przebudową ulic Wolności i Dąbrowskiego, były jak najmniejsze.

Załączniki: 
dabrowskiego_plan_1.pdf - plik .pdf, ok. 925.7 KB
dabrowskiego_plan_2.pdf - plik .pdf, ok. 911.1 KB
dabrowskiego_plan_3.pdf - plik .pdf, ok. 844.1 KB
dabrowskiego_plan_4.pdf - plik .pdf, ok. 871.3 KB
wolnosci_plan_1.pdf - plik .pdf, ok. 414.7 KB
wolnosci_plan_2.pdf - plik .pdf, ok. 1327.1 KB
wolnosci_plan_3.pdf - plik .pdf, ok. 1373.8 KB

Dodaj komentarz