Przebudowa ul. Piekarskiej - etap 1

Informujemy, że w dniu 5.05.2016 r. (czwartek) w godzinach porannych rozpoczęta zostanie realizacja pierwszego etapu przebudowy ciągu ulicy Piekarskiej na odcinku pomiędzy skrzyżowaniem (rondem) z ulicą Kołłątaja i rejonem dojazdu do ogrodów działkowych przy ul. Piekarskiej.

W związku z powyższym zamknięty dla ruchu pojazdów zostanie ww. odcinek ul. Piekarskiej (dopuszczony zostanie dojazd do posesji).

Wyznaczone zostaną objazdy prowadzone ciągami ulic:

1. z kierunku ul. Leśnej w kierunku ul. Szpitalnej: ul. Leśna - ul. Kollmana - ul. Inwalidzka - ul. Wieniawskiego - ul. Żelazna - ul. Szpitalna,
2. z kierunku ul. Leśnej w kierunku ul. Armii Krajowej: ul. Leśna - ul. Kollmana - ul. Inwalidzka - ul. Armii Krajowej,
3. z kierunku ul. Kołłątaja w kierunku ul. Leśnej i Kollmana: ul. Piekarska - ul. Wieniawskiego - ul. Inwalidzka - ul. Kollmana - ul. Leśna.

Ww. etap robót wykonywany będzie przez okres ok. miesiąca.

Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie miejsca prowadzonych robót oraz na trasach wyznaczonych objazdów.

Dodaj komentarz