Przebudowa ul. Moniuszki

Informujemy, że w dniu 13.01.2016 r. (środa) w godzinach południowych zamknięty dla ruchu pojazdów i pieszych zostanie ciąg ulicy Moniuszki na odcinku pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Kościuszki a skrzyżowaniem z pozostałym fragmentem ww. ulicy prowadzącym m.in. w kierunku ul. Katowickiej i kierunku Komisariatu II Policji.

W związku z powyższym dojazd do ww. odcinka ulicy Moniuszki (przy którym zlokalizowany jest m.in. komisariat Policji oraz zaplecze obiektu handlowego "Kaufland") odbywać się będzie z kierunku ul. Katowickiej (wjazd w rejonie budynku przy ul. Katowickiej nr 107).

Na czas prowadzonych prac wyznaczony zostanie objazd prowadzony z kierunku skrzyżowania ulic Rynek, Katowickiej, Kościuszki w kierunku skrzyżowania ulic Katowickiej i Moniuszki.

Zakończenie ww. etapu robót planuje się na koniec marca br.

Przepraszamy za powstałe utrudnienia i prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie miejsca prowadzonych robót oraz na trasie wyznaczonego objazdu.

Dodaj komentarz