Przebudowa fragmentu ulicy Sienkiewicza

W dniu 4.10.2017 r. (środa) w godzinach porannych w ciągu ulicy Sienkiewicza, na odcinku pomiędzy ulicami Wolności i Kazimierza Wielkiego, rozpoczęte zostaną roboty związane z modernizacją tego odcinka ulicy (budowa deptaka). W ramach prowadzonych prac wymieniony zostanie również gazociąg.

Ze względu na zakres robót:
1. zamknięta dla ruchu pojazdów zostanie ulica Sienkiewicza na odcinku pomiędzy ulicami Wolności i Kazimierza Wielkiego,
2. w ciągu ulicy Sienkiewicza na odcinku pomiędzy ulicami Kazimierza Wielkiego i Rostka wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy prowadzony w kierunku ulicy Rostka.

Zakończenie robót planuje się na koniec listopada br.

Mapa aktualnej sytuacji w ruchu drogowym w rejonie ulicy Sienkiewicza:

 

Dodaj komentarz