Proponowana legalizacja wyświetlaczy czasu

W dniu 27.09.2016 r. Ministerstwo infrastruktury i budownictwa zaproponowało projekt zmiany Rozporządzenia z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, dotyczący tzw. wyświetlaczy czasu pozostałego do zakończenia emitowania sygnału zielonego bądź sygnału czerwonego. W związku z aktualnie trwającymi konsultacjami publicznymi, na stronie Rządowego Centrum Legislacji (RCL) jest możliwość wysyłania komentarzy do powyższego projektu. Poniżej zamieszczamy nasz komentarz do zaistniałej sytuacji:

"Opinia Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Chorzowie

W nawiązaniu do projektu zmiany rozporządzenia dotyczącego tzw. wyświetlaczy czasu, opublikowanego w dniu 27.09.2016 r., Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Chorzowie wyraża swoje negatywne stanowisko do proponowanej zmiany jak i nie zgadza się z treścią uzasadnienia. W przedstawionym przez Państwo uzasadnieniu można znaleźć informacje, że przedmiotowe urządzenia odliczające czas do końca nadawania sygnału  zielonego lub do końca nadawania sygnału czerwonego, zapewnią poprawę płynności ruchu, co za tym idzie do zmniejszenia ilości zużytego paliwa, a to doprowadzi do mniejszej emisji CO2. Założenia te nie są podparte żadnymi ogólnodostępnymi badaniami, w związku z czym należy je traktować jako przypuszczenia.

Z naszych informacji wynika, że jedyne badania przeprowadzone w przedmiotowym temacie miały miejsce w 2014 r. w Grudziądzu oraz w 2015 r. w Zabrzu. W obu przypadkach dowiedziono, że instalacja wyświetlaczy czasu pozostałego do zmiany sygnału zielonego i czerwonego prowadzi do zmniejszenia bezpieczeństwa w obrębie skrzyżowania na którym funkcjonują.

Ponadto tutejszy Zarząd uważa, że proponowana nowelizacja jest krokiem wstecz. Obecnie pożądanym standardem w zakresie inżynierii ruchu jest budowa sygnalizacji akomodacyjnych bądź przebudowa istniejących sygnalizacji stałoczasowych na akomodacyjne. Sygnalizacje takie realnie poprawiają przepustowość skrzyżowań i umożliwiają zastosowanie systemów zarządzania ruchem. W naszym mieście, a dotyczy to również wielu innych miast, dążymy do zmodernizowania wszystkich sygnalizacji świetlnych do pełnej akomodacji, natomiast wyświetlacze czasu mają sens tylko i wyłącznie przy sterowaniu stałoczasowym. Zainstalowanie na sygnalizacji świetlnej tylko przycisków dla pieszych, może mieć wpływ na zmienną długość sygnału zielonego, a co za tym idzie na brak sensu wyświetlania czasu pozostałego do zmiany tegoż sygnału. Każda modernizacja sygnalizacji świetlnej zmierzająca w kierunku akomodacji, będzie wymagać ściągania wcześniej zakupionych, zainstalowanych i utrzymywanych urządzeń.

W naszej ocenie stosowanie tego typu urządzeń ma sens jedynie w przypadku stosowania stałoczasowej sygnalizacji wahadłowej. W przypadku ruchu wahadłowego odbywającego się z zastosowaniem sygnalizacji wahadłowej, szczególnie przy długich cyklach jej pracy, korzystne jest podanie kierowcy informacji o czasie oczekiwania na sygnał zielony."

Dodaj komentarz