Projekt Centrum Przesiadkowego - gotowy

CZY PRZYSTANKI W REJONIE CHORZOWSKIEGO RYNKU ZNAJDĄ SIĘ W JEDNYM MIEJSCU?

Zakończono prace projektowe nad projektem zintegrowanego przystanku autobusowo-tramwajowego, które może zostać wybudowane w ciągu ul. Katowickiej (stary przebieg) w rejonie Rynku w Chorzowie.

Projekt zakłada połączenie wszystkich przystanków jakie znajdują się w Rynku i w  ul. Kościuszki w jednym miejscu co  może ułatwić poruszanie się komunikacją miejską niezmotoryzowanym mieszkańcom nie tylko naszego miasta.  Powstało nowe rozwiązanie  układu komunikacyjnego, które preferuje w rejonie Rynku wyłącznie pieszych oraz komunikację zbiorową. Ruch pojazdów indywidualnych przeniesiony zostaje na ul. Moniuszki.

Rozwiązanie to jest efektem szczegółowych analiz komunikacyjnych i zapewnia optymalną obsługę komunikacyjną rejonu Rynku zarówno dla komunikacji zbiorowej ( tramwaj, autobus) jak i pojazdów indywidualnych.

Prezentowane plansze zawierają wizualizację i ogólny zarys rozwiązań projektowych. Szczegóły i rozwinięcie przyjętych rozwiązań zawarte są w opracowanej wielobranżowej dokumentacji projektowej, w której oprócz części drogowej, torowej, trakcyjnej, znajdują się konstrukcje wiat przystankowych wraz z systemem obsługi pasażerskiej, nowoczesne świetlenie, zieleń oraz przebudowa urządzeń uzbrojenia podziemnego kolidujących z nowym układem drogowo-torowym.

Dodaj komentarz