Plac Piastowski - utrudnienia w ruchu

Informujemy, że w dniu 2.03 br. (czwartek) w godzinach porannych w ciągu pl. Piastowskiego (w rejonie posesji nr 2) rozpoczęta zostanie realizacja kolejnego etapu robót związanych z budową połączenia drogowego pomiędzy ul. Kościuszki i ul. Siemianowicką.

Ww. etap prac (trwający ok. dwóch miesięcy) obejmuje wymianę urządzeń uzbrojenia podziemnego. Mając na względzie zakres ww. czynności zamknięte dla ruchu pojazdów zostaną wjazd i wyjazd z ww. rejonu pl. Piastowskiego do ul. Kościuszki (w sąsiedztwie kapliczki).

Dlatego wyznaczone zostaną lokalne objazdy prowadzące z kierunku ul. Rejtana i pl. Piastowskiego w kierunku ul. Kościuszki ciągiem ulicy Mazurskiej i Siemianowickiej. Dojazd do ulicy Kadeckiej i pl. Piastowskiego poprowadzony zostanie ciągiem ul. Kościuszki i Mazurskiej.

Ruch pieszych (ograniczony w rejonie miejsca robót) poprowadzony zostanie wyznaczonymi ciągami łączącymi ul. Kościuszki i pl. Piastowski.

Przepraszamy za powstałe utrudnienia i prosimy o zachowania szczególnej ostrożności w sąsiedztwie prowadzonych prac oraz na trasach wyznaczonych objazdów.

Dodaj komentarz