Plac Mickiewicza - zmiana docelowej organizacji ruchu

Miejski Zarząd Ulic i Mostów po przeprowadzeniu szczegółowej analizy sytuacji ruchowej, uwzględniając postulaty mieszkańców i kierowców - z dniem 11.10.2018 r. wprowadza zmianę organizacji ruchu w rejonie Placu Mickiewicza w Chorzowie https://tinyurl.com/yc8wz3zw. Zmiana organizacji ruchu polegać będzie na:
- wprowadzeniu ruchu jednokierunkowego na jezdni Placu Mickiewicza na odcinku od skrzyżowania z ulicami: 11 Listopada – Traugutta do skrzyżowania  z ulicami: św. Piotra- Poleską.
- zmianie sposobu parkowania na ww. odcinku jednokierunkowym z równoległego na skośny – po lewej stronie ulicy,
- wprowadzeniu parkowania równoległego kołami jednego boku na chodniku – po prawej stronie ulicy,
- wyznaczeniu nowych przejść dla pieszych w rejonie Placu Mickiewicza.


Wprowadzona organizacja ruchu wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu w tym rejonie, co jest szczególnie ważne w związku z funkcjonującym targowiskiem przy ulicy Barskiej (szczegóły w załączniku).

Wyżej opisane zmiany uwzględnione zostaną na mapach bezpłatnej mobilnej nawigacji Waze (dla kierowców samochodów i motocykli) https://tinyurl.com/yaer9q49 w ramach współpracy Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Chorzowie z firmą Google (program Connected Citizens https://www.waze.com/pl/ccp).

 

Dodaj komentarz