NOWE STAWKI OPŁAT I WARUNKI WYZNACZANIA „KOPERT”

Zmiana opłat za "koperty"

W dniu 02 kwietnia 2020 roku weszło w życie Zarządzenie Prezydenta Miasta Chorzów Nr OR.87.2020 w sprawie wyznaczania, użytkowania i ustalania stawek opłat abonamentowych za wydzielone stanowiska postojowe zastrzeżone „kopertą” na drogach publicznych na terenie miasta Chorzów. Treść Zarządzenia dostępna jest na stronie internetowej UM Chorzów pod linkiem http://bip.chorzow.eu/index2.php?id=158521462249069387 . Zarządzenie to reguluje zasady wyznaczania i bieżącej obsługi wydzielonych stanowisk postojowych tzw. kopert. Osoby zainteresowane dzierżawą koperty powinny szczegółowo zapoznać się z ww. Zarządzeniem oraz Regulaminem i wzorem umowy stanowiącymi załączniki do Zarządzenia. Wniosek o wyznaczenie koperty, którego wzór również został określony w Zarządzeniu, powinien zostać złożony w Miejskim Zarządzie Ulic i Mostów w Chorzowie.

Poniżej zamieszczamy nowy regulamin, wzór umowy oraz wniosek.

 

 

 

Załączniki: 
regulamin_wyznaczania_kopert.doc - plik .doc, ok. 45 KB
wzor_umowy_-_koperta.doc - plik .doc, ok. 48.5 KB
wzor_wniosku_o_koperte.doc - plik .doc, ok. 43.5 KB

Dodaj komentarz