Modernizacja skrzyżowania ul. Kościuszki i ul. Parkowej

Celem umożliwienia sprawnej realizacji ww. zadania wprowadzone zostaną niżej podane zmiany w organizacji ruchu drogowego:

1. zamknięty zostanie wylot ul. Parkowej do ul. Kościuszki. Wyznaczone zostaną objazdy prowadzone ciagiem ulic:
a. z kierunku skrzyżowania ul. Katowickiej/al. Wojska Polskiego i skrzyżowania ul. Katowickiej/ul. Gałeczki w kierunku ul. Kościuszki: ul. Katowicka (kierunek Bytom) - ul. Rynek - ul. Kościuszki,
b. z kierunku skrzyżowania ul. Kościuszki/ul. Parkowej w kierunku skrzyżowania ul. Katowickiej/ul. Parkowej/al. Wojska Polskiego: ul. Kościuszki - ul. Rynek - ul. Katowicka,

2. w ciągu ul. Kościuszki w rejonie skrzyżowania z ul. Parkową ruch pojazdów odbywać się będzie jednym pasem ruchu wahadłowo (sterowanie ruchem za pomocą sygnalizacji świetlnej).

Ww. prace trwać będą ok. tygodnia.

Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie miejsca prowadzonych robót oraz na trasach wyznaczonych objazdów.

Dodaj komentarz