KONSULTACJE Z MIESZKAŃCAMI ulica 23-czerwca

Konsultacje z mieszkańcami

W sprawie remontu ulicy 23-czerwca tj. wymiany nawierzchni z kostki kamiennej na nawierzchnię z asfaltu

Miejski Zarząd Ulic i Mostów planuje w miesiącach październik-listopad  wymianę nawierzchni ulicy 23-czerwca w Chorzowie.

Obecnie jezdnia ulicy wykonana jest z kostki kamiennej. W niektórych miejscach  szczególnie wzdłuż krawędzi kostka jest zdeformowana. Utrudnia to parkowanie pojazdów, a sama nawierzchnia generuje hałas od przejeżdżających pojazdów.

Planowane jest rozebranie istniejącej nawierzchni i wykonanie nawierzchni z betonu-asfaltowego potocznie nazywaną „nawierzchnią asfaltową”. Wymiana nawierzchni  jezdni poprawi komfort poruszania się zarówno pieszych  w dni targowe jak i pojazdów. Zmniejszy się również hałas pochodzący od poruszających się pojazdów.

 

Oddaj swój głos

W Centrum Inicjatyw Społecznych (CIS)

przy ul. 3-go Maja 18

Od 11 październik 2021 do 15 październik 2021

w godzinach od 7:00-15:00

 

Czy jesteś za remontem ulicy 23-czerwca i wykonaniem nawierzchni asfaltowej?    

Czy jesteś za pozostawieniem istniejącej nawierzchni z kostki kamiennej na ulicy 23-czerwca?

Ankieta jest anonimowa

 

 

Dodaj komentarz