Konsultacje społeczne

W związku z planowaną realizacją wspólnej inwestycji Miasta Chorzów i Spółki Tramwaje Śląskie pn. „Projekt skomunikowania DK 79 z terenami przemysłowymi, poprzemysłowymi i inwestycyjnymi w Chorzowie w rejonie ul. Metalowców i Krakusa wraz z przebudową układu torowego” zapraszamy serdecznie mieszkańców Chorzowa  na konsultacje społeczne,

które odbędą się w dniach 13.06.2019 r. godz. 15.00  oraz 18.06.2019 r. godz. 13.00 w siedzibie Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Chorzowie ul. Bałtycka 8A.

Inwestycja polegać będzie na:

  • przebudowie układu drogowego drogi krajowej 79 (DK79), ul. Katowickiej w Chorzowie na odcinku od ul. 3 Maja do wjazdu na estakadę (na wysokości linii kolejowej) w celu pełnego skomunikowania czynnych terenów przemysłowych oraz poprzemysłowych, przeznaczonych do zbycia i nowego zagospodarowania, zlokalizowanych po obu stronach przedmiotowego odcinka drogi.
  • przebudowie torowiska tramwajowego w Chorzowie na odcinku od wiaduktu przy Hucie Kościuszko do ul. Metalowców w zakresie przebudowy linii tramwajowej dwutorowej na odcinku od estakady do ul. 3-go Maja z przesunięciem w kierunku wschodnim i wyprowadzeniem linii tramwajowej ul. Metalowców wraz z siecią trakcyjną, układem zasilania i urządzeniami sterowania ruchem tramwajowym,
  • budowie  infrastruktury towarzyszącej, tj. między innymi przejścia podziemnego pod ul. Katowicką, zintegrowanego przystanku tramwajowo-autobusowego pomiędzy ulicą Metalowców i Krakusa, ogólnodostępnej toalety dla pasażerów centrum przesiadkowego,
  • rozbudowie skrzyżowania DK 79 Ulicy Katowickiej z ul. Krakusa i budową nowej drogi w kierunku terenów inwestycyjnych wraz z budową sygnalizacji świetlnej,
  • przebudowie  urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi, a kolidujących z planowaną nową infrastrukturą drogową i tramwajową,
  • budowie muru oporowego wzdłuż terenów inwestycyjnych,
  • budowy i przebudowie kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ciągu ulicy Metalowców, Katowickiej i Krakusa oraz dla nowoprojektowanej drogi dla uzbrojenia terenów inwestycyjnych i przemysłowych,
  • budowy sieci wodociągowej dla uzbrojenia terenów inwestycyjnych i przemysłowych,
  • budowa oświetlenia ulicznego.

 

Dodaj komentarz