Kończy się przebudowa ulicy Plac Piastowski

Od dnia 23 grudnia 2017r. zostanie przywrócony ruch dwukierunkowy na skrzyżowaniu ulicy Plac Piastowski i Kościuszki oraz zastanie oddana do ruchu ulica Bojarskiego. Budowa drogi łączącej Plac Piastowski z ulicą Siemianowicką była realizowana jako kontrakt dwuletni,  została podzielona na dwa kluczowe etapy. Etap I obejmował budowę nowego odcinka drogi wraz z budową kanalizacji, od ulicy Siemianowickiej wzdłuż nowego osiedla. Został on zrealizowany od czerwca 2016r. do czerwca 2017r. Etap II obejmował przebudowę istniejącego odcinka ulicy Plac Piastowski od ul. Kadeckiej do ul. Kościuszki wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z ulicą Kościuszki.

W trakcie realizacji etapu II napotkano na wiele przeszkód i trudności technicznych spowodowanych  rozbieżnościami faktycznych przebiegów sieci uzbrojenia podziemnego w stosunku do zinwentaryzowanych w dokumentacjach technicznych. Spowodowało to konieczność zmian tras sieci i zmianę lokalizacji wodociągu i gazociągu. Na czas projektowania roboty musiały być wstrzymane z uwagi na akceptację nowych, projektowanych przebiegów sieci przez ich właścicieli. Pomimo licznych utrudnień Wykonawca prac zakończył zadania z wyjątkiem warstwy ścieralnej jezdni oraz ścieżki rowerowej na części etapu II. Po świętach przy sprzyjających warunkach atmosferycznych prace zostaną dokończone.   

Dodaj komentarz