Kolejny etap remontu ulicy Wolności [od 11.07.2015 r.]

Informujemy, że w dniu 11.07.2015 r. (sobota) ok. godz. 12 rozpoczęta zostanie realizacja kolejnego etapu modernizacji ciągu ul. Wolności.

W ciągu ul. Wolności na odcinku od skrzyżowania z ul. Chrobrego do skrzyżowania z ul. Strzelców Bytomskich/Hajducką prowadzone będą roboty na pasie ruchu prowadzącym w kierunku ul. Strzelców Bytomskich i Hajduckiej.

Ruch pojazdów na ww. odcinku odbywać się będzie jednokierunkowo od skrzyżowania z ul. Chrobrego do skrzyżowania z ul. Strzelców Bytomskich/Hajducką.

W związku z powyższym wyznaczone zostaną objazdy:

  1. z kierunku ul. Hajduckiej w kierunku ul. Wolności, Chrobrego i Powstańców: ul. Strzelców Bytomskich – Mielęckiego – Chrobrego,
  2. z kierunku ul. Strzelców Bytomskich w kierunku ul. Powstańców: ul. Hajducka – ul. Dąbrowskiego – ul. Zjednoczenia.

https://drive.google.com/file/d/0B48QJBu7C7IZOENBdUpGYWQzMUk/view?usp=sh...

Nie ulega zmianie układ pozostałych objazdów wprowadzonych w związku z realizacją etapów wcześniejszych.

Wprowadzone zostaną zmiany w przebiegu linii zastępczej komunikacji tramwajowej, na temat których znajdziecie Państwo informacje na stronach KZK GOP.

Przepraszamy za powstałe utrudnienia i prosimy o zachowanie szczególnej uwagi w rejonie miejsca prowadzonych robót oraz na trasach wyznaczonych objazdów.

Dodaj komentarz