Kolejny etap remontu ulicy Dąbrowskiego [od 08.07.2015 r.]

Informujemy, że w dniu 08.07.2015 r. (środa) ok. godz. 12 rozpoczęta zostanie realizacja kolejnego etapu modernizacji ciągu ul. Dąbrowskiego.

W ciągu ul. Dąbrowskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Hajducką do skrzyżowania z ul. Zjednoczenia/pl. Kopernika prowadzone będą roboty na pasie ruchu prowadzącym w kierunku ul. Katowickiej.

Ruch pojazdów na ww. odcinku odbywać się będzie jednokierunkowo od skrzyżowania z ul. Hajducką do skrzyżowania z ul. Zjednoczenia.

Dodatkowo na skrzyżowaniu ul. Dąbrowskiego/pl. Kopernika/Zjednoczenia prowadzone będą roboty związane z przebudową ww. skrzyżowania, w wyniku których nie będzie możliwości skrętu z kierunku ul. Dąbrowskiego w kierunku pl. Kopernika (dalej w kierunku ul. Kopernika, Kilińskiego i Urbanowicza). Pomiędzy skrzyżowaniem ul. Zjednoczenia/Kopernika i pl. Kopernika/Dąbrowskiego prowadzony będzie ruch jednokierunkowy prowadzący w kierunku ul. Dąbrowskiego.

W związku z powyższym wyznaczone zostaną objazdy:

  1. z kierunku ul. Drzymały i Dąbrowskiego (z kierunku ul. Katowickiej) w kierunku ul. Hajduckiej: ul. Dąbrowskiego – ul. Zjednoczenia – ul. Powstańców,
  2. z kierunku ul. Dąbrowskiego w kierunku ul. Kopernika: ul. Zjednoczenia – ul. Powstańców – ul. Sobieskiego – pl. Matejki.

https://drive.google.com/file/d/0B48QJBu7C7IZaFBZSmhaOVI4ZkE/view?usp=sh...

Nie ulega zmianie układ pozostałych objazdów wprowadzonych w związku z realizacja etapu wcześniejszego.

Wprowadzone zostaną zmiany w przebiegu linii autobusowych, na temat których znajdziecie Państwo informacje na stronach KZK GOP.

Przepraszamy za powstałe utrudnienia i prosimy o zachowanie szczególnej uwagi w rejonie miejsca prowadzonych robót oraz na trasach wyznaczonych objazdów.

 

[mt]

Dodaj komentarz