Kolejny etap modernizacji ulicy Skrajnej

W dniu 14.05.2018 r. (poniedziałek) w godzinach porannych rozpoczęta zostanie realizacja trzeciego (ostatniego) etapu robót związanych z modernizacją ulicy Skrajnej.

Robotami drogowymi objęty zostanie fragment ulicy Skrajnej na odcinku pomiędzy ulicami Lelewela i Prześwit (https://tinyurl.com/y94hdmek), który na czas przebudowy zostanie wyłączony z ruchu pojazdów (warunkowo dopuszczony zostanie dojazd do ul. Prześwit).

Ze względów technologicznych w ciągu ulicy Lelewela wprowadzony  zostanie dwukierunkowy ruch pojazdów, na którym obowiązywać będzie zakaz zatrzymywania się w obu kierunkach ruchu.

Jednocześnie oddany do użytku zostanie zmodernizowany fragment ulicy Skrajnej na odcinku od skrzyżowania z ul. Orkana do skrzyżowania z ul. Lelewela.

Zakończenie robót w ciągu ulicy Skrajnej planuje się do końca czerwca.

Dodaj komentarz