Kolejny etap modernizacji torowiska tramwajowego w ciągu ul. Katowickiej [od 27.07.2015 r.]

Informujemy, że w dniu 27.07.2015 r. (poniedziałek) ok. godz. 10 rozpoczęta zostanie realizacja kolejnego etapu modernizacji torowiska tramwajowego w ciągu ul. Katowickiej.

Wyłączony z ruchu pojazdów zostanie przejazd tramwajowy w rejonie skrzyżowania ul. Katowickiej i Konopnickiej. Ponadto:

1. w ciągu ul. Katowickiej, na odcinku od ul. Moniuszki do rejonu skrzyżowania z ul. Pocztową, w związku z zawężeniem jezdni ul. Katowickiej i Rynek, wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy w kierunku ul. Pocztowej,

2. zamknięty dla ruchu pojazdów kołowych zostanie ciąg ul. Katowickiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Konopnickiej do skrzyżowania z ul. Kościuszki,

3. w ciągu ul. Szabatowskiego wprowadzony zostanie ruch dwukierunkowy,

4. w ciągu ul. Konopnickiej (na odcinku pomiędzy ulicami Katowicką i Bogedaina) wprowadzony zostanie ruch dwukierunkowy,

5. otwarty zostanie dla ruchu pojazdów przejazd (jednokierunkowy) z kierunku ul. Rynek (od ul. Powstańców) w kierunku ul. Kościuszki.

W związku z powyższym:

1. zlikwidowane zostaną dotychczas funkcjonujące objazdy prowadzone ulicami Powstańców, Sobieskiego, Dąbrowskiego, Szopena, pl. Matejki, Kopernika, pl. Kopernika,

2. wyznaczony zostanie objazd z kierunku skrzyżowania ulic Konopnickiej, Katowickiej, Dąbrowskiego w kierunku ul. Konopnickiej ciągiem ulic: Katowicka (estakada) – ul. Rynek – ul. Bogedaina – ul. Konopnickiej.

Wprowadzone zostaną zmiany w przebiegu linii komunikacji zbiorowej, na temat których znajdziecie Państwo informacje na stronach KZK GOP.

Przepraszamy za powstałe utrudnienia i prosimy o zachowanie szczególnej uwagi w rejonie miejsca prowadzonych robót oraz na trasach wyznaczonych objazdów.

Dodaj komentarz