Inwestycje drogowe 2014

Na początku czerwca zakończyła się przebudowa ulicy Odrodzenia na odcinku od ul. Podmiejskiej do pętli autobusowej. Inwestycja polegała na wykonaniu miejsc postojowych z kostki brukowej betonowej oraz nowej nawierzchni jezdni, co umożliwiło wprowadzenie ruchu dwukierunkowego na przedmiotowym odcinku drogi. Po 15 października zostaną nasadzone wzdłuż wyremontowanego odcinka grusze drobnoowocowe.

W chwili obecnej trwa remont chodników wzdłuż ulicy Armii Krajowej, z których zostały wydzielone miejsca postojowe. Nawierzchnia parkingów i chodników wykonywana jest z kostki brukowej betonowej natomiast wjazdy oraz opaska przy budynkach z kostki kamiennej. W koordynacji z inwestorami przebudowy torowiska tramwajowego oraz kanalizacji jest prowadzona przebudowa jezdni.

W połowie sierpnia ma zakończyć się II etap przebudowy 75 Pułku Piechoty i ul. Nomiarki, który obejmuje remont nawierzchni jezdni, chodników, wykonanie ścieżki rowerowej, budowę ronda na skrzyżowaniu ulic 75 Pułku Piechoty, Nomiarki oraz Raciborskiej. Niebawem zostanie ogłoszone postępowanie przetargowe na wykonanie I etapu przebudowy, który obejmuje budowę ronda na skrzyżowaniu ulicy Nomiarki z łącznicą DTŚ oraz przebudowę ulicy Nomiarki do obecnie wykonywanego ronda.

Zakończyła się budowa traktu pieszego – łącznika ulicy Bożogrobców i Kalusa w Chorzowie Starym. Wzdłuż nowego odcinka traktu zostało zamontowane oświetlenie wraz z ławkami.

W roku 2014 planowane są jeszcze następujące inwestycje:

- Modernizacja obiektu mostowego na pl. Św. Jana,

- Przebudowa ul. Morcinka od ul. Reymonta do ul. Bocznej,

- Przebudowa i budowa po nowej trasie ulicy Pokoju wraz z oświetleniem, odwodnieniem i przebudową istniejącej infrastruktury.

Dodaj komentarz