Informacja o zmianie nazwy ulicy

Zarządzeniem zastępczym nr NPII.4131.4.69.2018 Wojewody Śląskiego z dnia 22 czerwca 2018 r. w "sprawie zmiany nazwy ulicy" została zmieniona nazwa ulicy z "Wita Hankego" na "Edwarda Hankego".

Treść zarządzenia: https://tinyurl.com/ydaazwlb

Dodaj komentarz