Informacja o zmianie nazwy ulicy

Uchwałą Rady Miasta Chorzów Nr L/916/18 z dnia 24.05.2018 r. została zmieniona nazwy ulicy ze "Stefana Żółkiewskiego" na "Stanisława Żółkiewskiego".

http://www.bip.chorzow.eu/add_www/file/uch_916.pdf

Dodaj komentarz