Droga wojewódzka nr 902 (DTŚ) - koszenie trawy

Od jutra (14.05) do końca miesiąca w ciągu drogi wojewódzkiej nr 902 (DTŚ) w Chorzowie prowadzone będą prace związane z utrzymaniem zieleni przyległej do jezdni drogi.

W związku z powyższym występować będą lokalne wyłączenia skrajnych pasów ruchu na jezdni prowadzącej w kierunku Katowic i w kierunku Świętochłowic.

Prosimy o zachowanie szczególnej uwagi oraz stosowanie się do sygnałów wyświetlanych na tablicach VMS i zabezpieczających miejsca prowadzonych prac.

 

Dodaj komentarz