Dlaczego mini rondo na skrzyżowaniu ul. Kościuszki i ul. Parkowej?

Dobiegają końca prace związane ze zmianą organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic: Kościuszki – Parkowa. Od jutra (28.10.2014 r.) ruch na tym skrzyżowaniu będzie się odbywał z wykorzystaniem tzw. mini ronda tj. ronda z wyspą przejezdną.
Aby uprzedzić pytania dlaczego na tym skrzyżowaniu zastosowano właśnie takie rozwiązanie, podajemy poniżej  kilka faktów:
• Mini rondo to rozwiązanie, które stosuje się w przypadkach kiedy konieczna jest poprawa bezpieczeństwa ruchu na skrzyżowaniu przy zachowaniu maksymalnej przepustowości a jednocześnie brak jest miejsca na budowę małego lub średniego ronda. Charakterystyczną cechą mini ronda jest środkowa wyspa przejezdna, która umożliwia przejazd przez rondo pojazdom o dużych gabarytach (autobusy komunikacji miejskiej, samochody ciężarowe). Samochody osobowe mają obowiązek poruszania się po rondzie zgodnie z oznakowaniem tj. wokół wyspy środkowej. Tego typu rozwiązania stosowane są w całej Europie od kilkudziesięciu lat natomiast pierwsze mini rondo zastosowano w Chorzowie w 2006 r. Obecnie jest już Chorzowie siedem mini rond, które bardzo dobrze spełniają swoją rolę i znacznie poprawiają bezpieczeństwo co znajduje odzwierciadlenie w statystykach wypadków.  
• Decyzję o zastosowaniu na skrzyżowaniu ulic: Kościuszki – Parkowa  rozwiązania typu  mini rondo z wyniesioną wyspą środkową asfaltową okrawężnikowaną, podjęto na podstawie następujących przesłanek:
- zarówno w rejonie przejścia dla pieszych przez ul. Parkową jak i w rejonie przejścia dla pieszych przy przystankach autobusowych wskazana była poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez uspokojenie (spowolnienie) ruchu kołowego,
- w godzinach szczytu komunikacyjnego na wlocie ul. Parkowej do ul. Kościuszki tworzyły się kilkusetmetrowe kolejki pojazdów co wskazywało na potrzebę uregulowania przepustowości skrzyżowania,
- dostępne miejsce nie pozwalało na zastosowanie innego rodzaju ronda,
- koszt innych rozwiązań niż mini rondo (np. sygnalizacja świetlna) byłby kilku lub nawet kilkunastokrotnie wyższy niż budowa mini ronda –  a w związku z planowanym przebiegiem obwodnicy przez przedmiotowe skrzyżowanie – inwestowanie w droższe rozwiązania byłoby działaniem niegospodarnym i nieuzasadnionym,
- przebudowa skrzyżowania na mini rondo z wyniesioną wyspą przejezdną asfaltową umożliwiło skrócenie utrudnień związanych z robotami. Budowa innego rodzaju wyspy (np. z kostki brukowej) wymagałaby zamknięcia skrzyżowania na okres ok. jednego miesiąca. Przedłużające się roboty w związku z obecną budową mini ronda wynikały nie tyle z prac drogowych (których wykonanie planowano na 3- 4 dni) co z wykonywanych „przy okazji” remontów sieci wodociągowej i gazowej.
• W ramach przebudowy zostaną wykonane dwa nowe przejścia dla pieszych na ul. Kościuszki w rejonie skrzyżowania z ul. Parkową, zabezpieczane wyspą wyniesioną (azylem) – co poprawi bezpieczeństwo dzieci udających się do szkoły a także pieszych poruszających się  od ul. Parkowej do Szybu Prezydent i marketu Lidl.  Wymienione zostaną również barierki chroniące pieszych.
• Modernizacji ulegnie również oświetlenie skrzyżowania – istniejące oświetlenie punktowe zostanie zastąpione mocniejszym, białym światłem (LED lub XENON).

Załącznik: 
rondo_kosciuszki_parkowa_opoziome.pdf - plik .pdf, ok. 639.8 KB

Dodaj komentarz