Chorzowski MZUiM w Connected Citizens Program

Miło nam poinformować, że Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Chorzowie - jako pierwszy w Polsce (trzynasta instytucja w Europie) - przystąpił do międzynarodowego programu wymiany danych Connected Citizens Program (CCP).

Program ten - powstały w 2014 r. - dotyczy zagadnień związanych z ruchem drogowym i zakłada wymianę danych pomiędzy jego partnerami (m.in. MZUiM w Chorzowie),  uczestnikami ruchu drogowego (kierowcami) korzystającymi z mobilnych aplikacji (Mapy Google, Waze) i społecznością edytorów Waze. Jego głównym zadaniem jest informowanie o tym gdzie i co się dzieje na drogach.

Miejski Zarząd Ulic i Mostów, w ramach działań w programie CCP, przekazywać będzie dane dotyczące:
zamknięć lub zmian kierunków ruchu wynikających z planowanych remontów ulic lub konieczności likwidacji awarii np. urządzeń uzbrojenia podziemnego,
zdarzeń drogowych, które mają wpływ na płynność ruchu pojazdów,
ograniczeń w ruchu pojazdów wynikających z przebiegu tras maratonów, parad i innych ważnych wydarzeń na terenie Chorzowa.

W zamian Zarząd Ulic może bezpłatnie pozyskiwać informacje (w czasie rzeczywistym) dotyczące:
płynności ruchu pojazdów na zdefiniowanych ciągach ulic,
przewidywanych spowolnień w ruchu drogowych,
zdarzeń drogowych, zatorów drogowych, uszkodzeń nawierzchni jezdni i wszystkich innych nietypowych sytuacji, jakie mogą wystąpić na ulicach Chorzowa.

Dane te wykorzystywane będą w działaniach związanych z likwidacją miejsc niebezpiecznych oraz analizach mających na celu ograniczanie możliwości powstawania zatorów drogowych. Poza tym na co dzień mogą być źródłem rzetelnej informacji na temat miejsc, w których skradziono lub uszkodzono znaki (lub urządzenia drogowe) lub występują ubytki w nawierzchni jezdni, co bezpośrednio przełoży się na poprawę bezpieczeństwa zmotoryzowanych uczestników ruchu drogowego. Warto również wspomnieć, że podejmowane zostaną również próby wykorzystania pozyskanych danych w projektowanym chorzowskim systemie liniowego zarządzania ruchem, co umożliwi szybkie (w czasie rzeczywistym) przekazywanie informacji o nietypowych zdarzeniach na drogach Chorzowa i miast ościennych oraz usprawni optymalizację ruchu pojazdów.

Użytkownicy aplikacji mobilnych (m.in. kierowcy prywatni, firmy transportowe, służby ratunkowe) otrzymają aktualną informację umożliwiającą sprawne omijanie miejsc prowadzonych robót, tras wyścigów, maratonów i innych wydarzeń, które generują ograniczenia w ruchu pojazdów na wybranych odcinkach chorzowskich (i nie tylko chorzowskich) ulic.

Korzyściami dla nich m. in. będą:
oszczędność czasu (szczególnie cenna w sytuacji ratowania zdrowia i życia),
redukcja kosztów związanych z postojem pojazdów w zatorach drogowych.

Dodaj komentarz