Asfaltowanie nawierzchni jezdni ulicy Śląskiej

Informujemy, że w dniach od 30.04.2013 r. (wtorek) do 2.05.2013 r. (czwartek) w ciągu ul. Śląskiej prowadzone będą prace związane z układaniem nowej nawierzchni asfaltowej.

 

Na czas prowadzenia ww. prac ulica Śląska zostanie wyłączona z ruchu pojazdów kołowych.

 

W związku z powyższym:

- ruch pojazdów z kierunku ulic Gwareckiej i Lipińskiej w kierunku ul. Żołnierzy Września prowadzony zostanie ulicą Beskidzką, w ciągu której czasowo wprowadzony zostanie ruch dwukierunkowy na całym jej przebiegu,

- celem zapewnienia przejezdności ciągiem ulicy Beskidzkiej wprowadzone zostaną ograniczenia postoju pojazdów,

- czasowy ruch dwukierunkowy wprowadzony zostanie również w ciągu drogi położonej przy budynku przy ul. Beskidzkiej nr 9, 11, 13,

- przystanki autobusowe “Chorzów Gwarecka” i “Chorzów Uniwersytet Śląski” przeniesione zostaną na ulicę Żołnierzy Września.

Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie miejsca prowadzonych robót oraz na odcinkach ulic objętych wprowadzoną zmianą organizacji ruchu.

Dodaj komentarz