Al. BoWiD – remont torowiska tramwajowego od dnia 25.10

Na zlecenie spółki Tramwaje Śląskie S.A. w dniu 25.10 (poniedziałek) około godziny 8 rozpoczęte zostaną prace związane z remontem torowiska tramwajowego w ciągu al. Bojowników o Wolność i Demokrację w Chorzowie.

Robotami objęty zostanie odcinek jezdni położony pomiędzy skrzyżowaniem z ulicami Armii Krajowej, Szpitalną i skrzyżowaniem z ulicą Racławicką (lokalizacja na mapie nawigacji Waze).

Ze względu na zakres prowadzonych prac wprowadzone zostaną następujące zmiany w organizacji ruchu:

  1. w ciągu al. BoWiD na odcinku pomiędzy skrzyżowaniem z ulicami Armii Krajowej, Szpitalną i skrzyżowaniem z ulicą Racławicką wprowadzony zostanie zakaz ruchu pojazdów (za wyjątkiem dojazdu do posesji i pojazdów budowy). Wjazd na odcinek objęty robotami możliwy będzie wyłącznie z kierunku skrzyżowania al. BoWiD z ulicą Racławicką,
  2. pomiędzy skrzyżowaniem al. BoWiD z ulicami Armii Krajowej, Szpitalną i skrzyżowaniem al. BoWiD z ul. Racławicką wyznaczone zostaną objazdy prowadzone ulicami Racławicką i Wita Stwosza,
  3. wyznaczony zostanie objazd z kierunku skrzyżowania al. BoWiD z ulicami Armii Krajowej, Szpitalną w kierunku drogi wojewódzkiej nr 902 (relacja do Gliwic) ulicami Armii Krajowej i Dąbrowskiego,
  4. wyznaczony zostanie objazd z kierunku skrzyżowania al. BoWiD z ulicami Armii Krajowej, Szpitalną w kierunku drogi wojewódzkiej nr 902 (relacja do Katowic) ulicą Armii Krajowej do granicy z m. Katowice.

Na czas prowadzonych robót zmienione zostaną trasy linii autobusowych oraz wyznaczone nowe lokalizacje przystanków. Więcej informacji na stronie Zarządu Transportu Metropolitalnego w Katowicach.

Zakończenie prac planowane jest do połowy grudnia br.

Wprowadzona zmiana organizacji ruchu uwzględniona zostanie w nawigacji Waze (https://www.waze.com/get) w ramach współpracy Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Chorzowie z firmą Google (program bezpłatnej wymiany danych o ruchu drogowym "Waze dla Miast" https://www.waze.com/pl/ccp).

 

 

[mt]

Dodaj komentarz