Al. BoWiD – modernizacja torowiska tramwajowego

W poniedziałek (26.10) ok. godz. 11  w ciągu al. Bojowników o Wolność i Demokrację w Chorzowie, na odcinku od skrzyżowania z ul. Hajducką do rejonu posesji nr 16, rozpoczęte zostaną roboty związane z przebudową torowiska tramwajowego.

W związku z tym na ww. odcinku al. BoWiD – ze względu na konieczność zawężenia jezdni – wprowadzony zostanie wahadłowy ruch pojazdów.

Kierujących pojazdami prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do oznakowania zabezpieczającego miejsce prowadzonych prac.

[mt]

Dodaj komentarz