Wiela uszporowali my na zimie

W ramach swoich statutowych obowiązków Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Chorzowie prowadzi zimowe utrzymanie (odśnieżanie) ca 1.080.000 m2 jezdni ulic, płatnych miejsc postojowych oraz chodników sąsiadujących z tymi miejscami, w granicach administracyjnych miasta Chorzowa.

Jak każdego sezonu zimowego, także i w sezonie 2013/2014r tzw. zimowe utrzymanie ulic będących w zarządzie MZUiM w Chorzowie, przewidziane i zaplanowane było do prowadzenia od dnia 01.11.2013r do dnia 31.03.2014r. W wyniku jednak łagodnych warunków pogodowych, cechujących się nie spotykanie wysokimi temperaturami dobowymi oraz niemal zupełnym brakiem opadów śniegu tut. Zarząd Ulic w przeważającym okresie tego sezonu zimowego zdecydował się zawiesić zimowe utrzymanie Chorzowa.

W związku z tym możliwe stało się prowadzenie przez tut. Zarząd Ulic, praktycznie przez cały w/w okres zimowy tzw. „letniego utrzymania” – oczyszczanie jezdni oraz miejsc postojowych. Oczyszczanie to w trakcie mijającego sezonu zimowego było i jest prowadzone mechanicznie za pomocą zmywarko – zamiatarek oraz ręcznie przy pomocy pracowników fizycznych należących do dwóch brygad roboczych.

Panujące tej zimy sprzyjające warunki pogodowe oraz brak konieczności prowadzenia zimowego utrzymania – tzw. ‘akcji czynnej” przyczyniły się do wygenerowania przez tut. Zarząd Ulic znacznych oszczędności środków finansowych.
Na powstanie oszczędności duży wpływ miał ogólny brak opadów śniegu i wynikających stąd oszczędności z tytułu opłat za jego wywóz z pasów drogowych.

W celu zobrazowania zaistniałej sytuacji można posłużyć się porównaniem z innym okresem zimowego utrzymania. Dla przykładu w sezonie zimowym 2012/2013r w porównywalnym okresie zimowego utrzymania tj. od 01.11.2012r do 15.03.2013r tut. Zarząd Ulic zmuszony był wydać kwotę zarezerwowaną w budżecie gminy Chorzów na cele związane z utrzymaniem w wysokości: 1.708.000zł. Natomiast w sezonie zimowym 2013/2014r w terminie od 01.11.2013r do 15.03.2014r MZUiM w Chorzowie wydatkował na realizację zadań utrzymaniowych z zakresu letniego i zimowego utrzymania kwotę: 1.074.000zł.

Zatem w sezonie zimowym 2013/2014r tut. Zarząd Ulic osiągnął oszczędności w kwocie w wysokości: 634.000zł!

Dzięki powyższym oszczędnością, MZUiM w Chorzowie będzie mógł tym samym rozdysponować zaoszczędzone środki pieniężne na sfinansowanie swoich działań z zakresu: bieżącego utrzymania nawierzchni jezdni oraz naprawy chodników, utrzymywanie oświetlenia ulicznego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu lub innych działań związanych z utrzymaniem pasów drogowych na terenie naszego miasta.
 

 

Dodaj komentarz