Nowy wykonawca, stare obowiązki.

W oparciu o przepisy Prawo zamówień publicznych MZUiM w Chorzowie rozstrzygnął przetarg i w dniu 02.04.2015r, z Firmą ZUKTZ Jacek Wieczorek z Bytomia, która złożyła najkorzystniejszą ofertę, podpisał nową umowę na realizację „Letniego i zimowego utrzymanie jezdni ulic, miejsc postojowych oraz chodników na terenie miasta Chorzowa wraz z usługami towarzyszącymi”. Niniejsza umowa pozostaje w mocy od dnia 03.04.2015r do dnia 31.03.2016r i będzie przede wszystkim zobowiązywała Firmę ZUKTZ J. Wieczorek do należytego świadczenia usług z zakresu oczyszczania i odśnieżania jezdni, miejsc postojowych oraz chodników na których dopuszczono płatne parkowanie zlokalizowanych w mieście Chorzów. W zasadzie umowa ta nie zmienia ogólnych zasad sposobu prowadzenia letniego i zimowego utrzymania na terenie gminy Chorzów. Jedyną istotną różnicą w stosunku do poprzednich lat jest fakt zniesienia podziałów Chorzowa na dwa Rejony utrzymaniowe, co sprokurowało konieczność wyłonienia tylko jednego wykonawcy w/w usług, a nie jak dotychczas dwóch firm utrzymaniowych. 
Co się tyczy samego oczyszczania Chorzowa to warto zauważyć, że kolejny raz w odstępie kilku ostatnich lat zima w sezonie 2014/2015 była wyjątkowo łagodna i na szczęście nie trwała zbyt długo – ustępując niemal zupełnie wraz z początkiem miesiąca marca. Dobre warunki pogodowe panujące przez cały miniony sezon zimowy umożliwiły tut. Zarządowi Ulic prowadzenie, praktycznie przez cały w/w okres zimowy tzw. „letniego utrzymania” – oczyszczanie jezdni oraz miejsc postojowych zlokalizowanych w Chorzowie. Przedłożyło się to z kolei na pozytywne postrzeganie estetyki plenerów Chorzowa, pozbawionych zwykle charakterystycznych zjawisk stanowiących o obrazie miasta na przedwiośniu. W zamian za to mamy względnie jak na tą porę roku czyste pasy drogowe gminy Chorzów.
Podsumowując, dbając o estetykę miasta MZUiM w Chorzowie w dniu 10.03.2015r rozpoczął regularne (prowadzone zgodnie z cotygodniowym harmonogramem) tzw. „letnie utrzymanie” – oczyszczanie jezdni oraz miejsc postojowych zlokalizowanych w Chorzowie. Oczyszczanie to jest prowadzone mechanicznie za pomocą zmywarko – zamiatarek, zgodnie z przyjętymi zasadami Kategoryzacji dróg tj. jezdnie I Kategorii są oczyszczane trzy razy w tygodniu (w poniedziałki, środy i piątki), jezdnie II Kategorii są oczyszczane dwa razy w tygodniu (we wtorki i czwartki), a jezdnie III Kategorii są oczyszczane raz w tygodniu (w poszczególne ustalone z wykonawcą usługi dni tygodnia).
Letnie utrzymanie jezdni ulic miasta Chorzowa jest prowadzone nieprzerwanie przez 4 szt. zmywarko – zamiatarek w okresie wiosennym, letnim oraz jesiennym, aż do dnia 31.10.2015r.
Dodatkowo aby zapewnić właściwe oczyszczanie miejsc wchodzących w skład infrastruktury drogowej niemożliwych do oczyszczenia za pomocą zmywarko – zamiatarek, MZUiM wykonuje oczyszczanie tych miejsc zlecając powyższe roboty dwóm brygadą tzw. pracownikom „ręcznym”, rozdysponowując ich według określonych potrzeb na bieżąco.
 

Załącznik: 
img_9128.jpg - plik .jpg, ok. 111.7 KB

Dodaj komentarz