Załatwianie spraw i druki

Opinia dla zamierzenia budowlanego

Opinia Zarządcy drogi w sprawie skomunikowania zamierzenia budowlanego, oddziaływania inwestycji na drogę publicznych, wstępnych warunków lokalizacji zjazdu.

Wywiad branżowy

Naniesienie na plan sytuacyjny urządzeń nadziemnych i podziemnych związanych z funkcjonowaniem drogi

Karta Mieszkańca

Karta mieszkańca dla osób mieszkających na ulicach objetych Strefą Płatnego parkowania

Wjazd w ulice objęte zakazem ruchu

Zaświadczenia o zasadności wjazdu w ciąg ulic Wolności (odcinek od skrzyżowania z ul. Faski do skrzyżowania z ul. Chrobrego), Jagiellońskiej i Sienkiewicza