Regulamin ulic Wolności i Jagiellońskiej

REGULAMIN OBSŁUGI KOMUNIKACYJNEJ UL. WOLNOŚCI (na odcinku od skrzyżowania z ul. Faski do skrzyżowania z ul. Chrobrego) ORAZ UL. JAGIELLOŃSKIEJ

 

  1. Zabrania się wjazdu w ciąg ulic Wolności i Jagiellońskiej bez ważnego zaświadczenia wydanego przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Chorzowie.
  2. Osoby posiadające ważne zaświadczenie, wjeżdżające w ciąg ulic Wolności i Jagiellońskiej obowiązują następujące zasady:
    1. zaopatrzenie i obsługa podmiotów prowadzących działalność gospodarczą odbywać się może wyłącznie w godz. od 6.00 do 11.00 i od 17.00 do 22.00 z możliwością postoju wyłącznie na czas czynności związanych z zaopatrzeniem jednak nie dłużej niż 20 min.,
    2. dojazd mieszkańców ulic Wolności i Jagiellońskiej do posesji posiadających podwórza umożliwiające parkowanie, dopuszczony jest całodobowo bez prawa parkowania na tych ulicach,
    3. dojazd mieszkańców ulic Wolności i Jagiellońskiej do posesji nie posiadających podwórzy umożliwiających parkowanie, dopuszczony jest w godz. od 6.00 do 11.00 i od 17.00 do 22.00, z możliwością postoju na tych ulicach przez czas nie dłuższy niż 20 min.,
    4. wjazd na ulicę Wolności i wyjazd z niej powinien odbywać się trasą określoną w zaświadczeniu.