Strefa "40 km/h"

Dzisiaj (23 stycznia 2018 r.) w ciągu ulic 11 Listopada (odcinek między ulicami Krzyżową i Niedurnego), Grunwaldzkiej, Polnej, Kalidego (odcinek między ulicami Krzyżową i Bończyka), Bończyka i Kró

Odmiana Sienkiewicza

Zakończył się prowadzony późną jesienią remont odcinka ulicy Sienkiewicza.
Modernizacja nadała temu fragmentowi ulicy charakter deptaka. Po wymianie infrastruktury podziemnej, ulica otrzymała nową nawierzchnię oraz oświetlenie.

Zakończenie prac w ciągu ulicy Kościuszki

Dzisiaj (30.11.2017 r.) o godzinie 15 – w związku z zakończeniem prac drogowych związanych z modernizacją ulicy Kościuszki na odcinku pomiędzy skrzyżowaniem z ulicą Moniuszki i skrzyżowaniem z ulicą Lwowską - przywrócony zostanie dwukierunkowy ruch

Przebudowa fragmentu ulicy Sienkiewicza

W dniu 4.10.2017 r. (środa) w godzinach porannych w ciągu ulicy Sienkiewicza, na odcinku pomiędzy ulicami Wolności i Kazimierza Wielkiego, rozpoczęte zostaną roboty związane z modernizacją tego odcinka ulicy (budowa deptaka).

Jubileusz chorzowskich drogowców

1 stycznia 1967 roku z Miejskiej Służby Drogowej utworzono Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Chorzowie jako samodzielną jednostkę budżetową.

W tunelu jasno i bezpiecznie

Ulica Legnicka w Chorzowie przebiega tunelem pod linią kolejową. Obiekt mostowy jest własnością PKP jednak utrzymanie jezdni, chodnika i oświetlenie należy do MZUiM. W ostatnich latach kilkakrotnie podejmowano próby oświetlenia przejścia.

Strony