Ulica 11 Listopada - remont jezdni

W dniu 24.07 (wtorek) o godzinie 8 rozpoczęte zostaną roboty drogowe związane z renowacją nawierzchni jezdni ulicy 11 Listopada w Chorzowie na odcinku pomiędzy ulicami Krzyżową i Ficka

Ulica Głogowska - remont kanalizacji

Jutro (13.07) o godzinie 8 – w związku realizacją prac związanych z modernizacją sieci kanalizacji - zamknięta dla ruchu pojazdów zostanie ulica Głogowska w Chorzowie na odcinku pomiędzy ulicami S

Zamknięcie fragmentu ulicy Staszica

Dzisiaj (10.07) w godzinach porannych – na czas prowadzenia robót związanych z modernizacją sieci kanalizacji i wodociągowej (kolejny etap robót) – zamknięty dla ruchu pojazdów został fragment uli

Informacja o zmianie nazwy ulicy

Uchwałą Rady Miasta Chorzów Nr L/916/18 z dnia 24.05.2018 r. została zmieniona nazwy ulicy ze "Stefana Żółkiewskiego" na "Stanisława Żółkiewskiego".

Remont ulicy Rodziewiczówny - etap 2

W dniu 27.06. (środa) o godz. 8 rozpoczęte zostaną prace związane z realizacją kolejnego etapu robót związanych z remontem jezdni ulicy Rodziewiczówny w Chorzowie (odcinek pomiędzy Placem św.

Kolejny etap modernizacji ulicy Skrajnej

W dniu 14.05.2018 r. (poniedziałek) w godzinach porannych rozpoczęta zostanie realizacja trzeciego (ostatniego) etapu robót związanych z modernizacją ulicy Skrajnej.

Strony