Zamknięcie fragmentu ulicy Orkana

W czwartek (12.04.2018 r.) w godzinach porannych rozpoczęty zostanie kolejny etap prac związanych z modernizacją sieci kanalizacji i wodociągu na terenie Starego Osiedla w Chorzowie Batorym.

Zamknięty dla ruchu pojazdów zostanie ul. Orkana w rejonie skrzyżowania z ul. Odrodzenia w sąsiedztwie budynku nr 7, 9.

Na czas prowadzonych robót dojazd do fragmentu ulicy Orkana (położonego pomiędzy ulicami Skrajną i Odrodzenia) poprowadzony zostanie ulicami Tetmajera i Skrajną. Dodatkowo w ciągu ulicy Skrajnej na odcinku pomiędzy ulicami Tetmajera i Orkana wprowadzony zostanie ruch dwukierunkowy.

Zakończenie tego etapu robót planuje się na koniec kwietnia br.

Dodaj komentarz