Zamknięcie fragmentu ulicy Nowej

W dniach 17-20 listopada 2017 r. zamknięty dla ruchu pojazdów zostanie fragment ulicy Nowej na odcinku pomiędzy ulicami Kruszcową i Katowicką na czas robót związanych z:

1. remontem przejazdu tramwajowego prowadzonego przez spółkę Tramwaje Śląskie,
2. remontem nawierzchni jezdni ulicy.

Na czas prowadzonych prac wyznaczone zostaną objazdy:
1. z kierunku Bytomia (ul. Katowicka) w kierunku ul. Nowej: ul. Niedurnego - ul. Łagiewnicka - ul. Krzyżowa - ul. Stabika - ul. Kruszcowa lub ul. Pudlerska - ul. 11 Listopada - ul. Krzyżowa - ul. Stabika - ul. Kruszcowa,
2. z kierunku Katowic (ul. Katowicka) w kierunku ul. Nowej: ul. Stabika - ul. Kruszcowa,
3. z kierunku ul. Nowej w kierunku ul. Katowickiej: ul. Kruszcowa - ul. Stabika.

W ciągu drogi wewnętrznej położonej pomiędzy budynkami przy ul. Stabika 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 14 wprowadzony zostanie dwukierunkowy ruch pojazdów umożliwiający dojazd i wyjazd z terenów ww. posesji w kierunku ulicy Stabika. Tą samą drogą skomunikowany zostanie budynek przy ul. Nowej 2.

Wszystkie ww. opisane zmiany zostały naniesione na mapy nawigacji Waze w ramach współpracy Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów z firmą Google (program Connected Citizens https://www.waze.com/pl/ccp). 

Strona programu Waze Connected Citizens w Chorzowie:
https://www.facebook.com/CCPChorzow/ 

Mapa aktualnej sytuacji w ruchu drogowym w rejonie ulicy Nowej: https://tinyurl.com/ycta2zxx 

Dodaj komentarz