Zakończenie IV etapu remontu ul. Katowickiej

W nocy z 13 na 14.09 w ciągu ul. Katowickiej - na odcinku pomiędzy skrzyżowaniem z ulicami Dąbrowskiego/Konopnickiej oraz granicą z miastem Katowice, zakończone zostaną prace związane z realizacją remontu jezdni, w związku z czym przywrócona zostanie docelowa organizacja ruchu.

Nadal trwają prace w ciągu ul. Katowickiej w rejonie Straży Pożarnej w rejonie skrzyżowania z ulicą 3 Maja. Zakończenie ich planuje się na piątek 15.09.

 

Dodaj komentarz