Ulica Staszica - modernizacja sieci wodociągowo-kanalizacyjnej

W dniu 5.03.2018 r. (poniedziałek) w ciągu ulicy Staszica  w Chorzowie Batorym (https://tinyurl.com/ybnn8mxx) rozpoczęte zostaną prace związane z realizacją kolejnych etapów robót związanych z modernizacją sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, których inwestorem jest Chorzowsko-Świętochłowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji.

Na czas realizacji tego etapu prac zawężona zostanie jezdnia ulicy Staszica (utrzymany zostanie dwukierunkowy ruch pojazdów) oraz wyłączone z użytkowania zostaną miejsca postojowe zlokalizowane w sąsiedztwie budynku przy ul. Staszica 2, 4, 6, 8.

Dodaj komentarz