Roboty drogowe w ciągu ulicy Słowackiego

W dniu 15.05.2018 r. (wtorek) w godzinach porannych  w ciągu ulicy Słowackiego - na odcinku pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Pudlerską i rejonem posesji nr 11 i 14 (przy ul. Słowackiego) https://tinyurl.com/y7h46wej – rozpoczęte zostaną roboty drogowe związane z naprawą nawierzchni jezdni.

Na czas prowadzonych robót ww. fragment jezdni wyłączony zostanie z ruchu pojazdów. W związku z tym w ciągu ulicy Słowackiego wprowadzony zostanie tymczasowy dwukierunkowy ruch pojazdów a dojazd do niej odbywać się z kierunku ul. Św. Piotra.

Wyznaczone zostaną lokalne objazdy prowadzone ulicami Pudlerską, Świdra, św. Piotra lub Pudlerską, Miarki, św. Piotra.

Zakończenie robót planowane jest na dzień 18 maja.

Dodaj komentarz