Remont urządzeń odwodnienia ulicznego w ciągu ul. Katowickiej

Informujemy, że od dnia 19.07.2017 r. (środa, godz. 9) w ciągu ulicy Katowickiej na odcinku pomiędzy ulicami Krzyżową/Stabika i Niedurnego, prowadzone będą prace związane z naprawą urządzeń odwodnienia ulicznego.

W związku z zakresem prowadzonych prac zachodzi konieczność zawężenia jezdni ulicy Katowickiej do dwóch pasów ruchu (z istniejących czterech), na których utrzymany zostanie dwukierunkowy ruch pojazdów.

Całość prac podzielona zostanie na trzy etapy: dwa na pasach ruchu w kierunku Bytomia, jeden na pasach ruchu w kierunku Katowic.

Prace planuje się zakończyć do dnia 28.07.2017 r. (piątek).

Przepraszamy za powstałe utrudnienia i prosimy o zachowanie szczególnej uwagi oraz stosowanie się do oznakowania w miejscu prowadzonych prac.

Dodaj komentarz