Remont ul. Katowickiej, roboty uzupełniające

W nocy z 11 na 12.09 w ciągu ul. Katowickiej - na odcinku od skrzyżowania z ul. 3 Maja do skrzyżowania Miechowicką - wykonywane będą prace uzupełniające związane z remontem nawierzchni jezdni w rejonie wyjazdu ze Straży Pożarnej.

Mając na względzie zakres prowadzonych prac oraz konieczność utrzymania optymalnej przepustowości pojazdów w ciągu ul. Katowickiej, nie będzie możliwy skręt w prawo z ulicy 3 Maja w kierunku ul. Katowickiej. Dla potrzeb obsługi tej relacji wyznaczono objazd prowadzony ciągiem ulic Floriańskiej i Krakusa.

Ruch pojazdów ciągiem ulicy Katowickiej (w kierunku Katowic) ze skrzyżowaniem z ul. 3 Maja przekierowany zostanie na jezdnię w kierunku Bytomia, gdzie wydzielony zostanie pas ruchu (w miejsce istniejącego pasa lewoskrętu z ul. Katowickiej i 3 Maja). Ruch w kierunku przeciwnym odbywać się będzie dwoma pasami (relacje na wprost i w lewo).

Zakończenie tego etapu prac planuje się do dnia 15.09.

 

Jednocześnie informujemy, że nadal prowadzone są prace w ciągu ul. Katowickiej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Dąbrowskiego do granicy z miastem Katowice, których zakończenie planuje się na dzień 13.09.2017 r.

Przepraszamy za powstałe utrudnienia i prosimy o zachowanie szczególnej uwagi w rejonie miejsca prowadzonych robót oraz na trasie wyznaczonych objazdów.

 

Dodaj komentarz