Remont ul. Katowickiej, etap 4

W nocy z 31.08 na 1.09 zakończone zostały prace związane z realizacją drugiego etapu robót związanych z remontem jezdni ulicy Katowickiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Dąbrowskiego/Konopnickiej do skrzyżowania z al. Wojska Polskiego i ul. Parkową (pasy ruchu w kierunku Katowic).

Jednocześnie rozpoczęte zostały prace związane z realizacją kolejnego (czwartego) etapu robót, który obejmuje pasy ruchu w kierunku Bytomia na ww. odcinku ulicy Katowickiej. Podobnie jak w pozostałych etapach ruch pojazdów w ciągu ul. Katowickiej odbywa się dwukierunkowo, jednym pasem ruchu w każdym z kierunków.

Mając na względzie zakres prowadzonych prac oraz konieczność utrzymania optymalnej przepustowości pojazdów w ciągu ul. Katowickiej, wprowadzone zostały następujące zmiany w organizacji ruchu:

  1. nie jest możliwy skręt w lewo z ulicy Katowickiej (jadąc z kierunku Katowic) w kierunku al. Wojska Polskiego. Dla potrzeb obsługi tej relacji wyznaczony został objazd prowadzony ulicami: Parkowa - rondo przy C.H. AKS - Parkowa (w kierunku ul. Katowickiej),

  2. nie jest możliwy skręt w lewo z ulicy Katowickiej (jadąc z kierunku Katowic) w kierunku ul. Dąbrowskiego  Dla potrzeb obsługi tej relacji wyznaczony został objazd prowadzony ulicami: Katowicka - Meitzena - Moniuszki - Kościuszki - Rynek - Powstańców - Sobieskiego - Dąbrowskiego,

  3. nie jest możliwy skręt w lewo z ulicy Katowickiej (jadąc z kierunku Bytomia) w kierunku ul. Parkowej. Dla potrzeb obsługi  tej relacji wyznaczony został objazd prowadzony ulicami: al. Wojska Polskiego - rondo na skrzyżowaniu al. Wojska Polskiego, ul. Gałeczki i Górniczej - al. Wojska Polskiego.

Wprowadzone zostaną również zmiany w funkcjonowaniu linii autobusowych. Więcej informacji na stronie KZK GOP: http://www.kzkgop.com.pl/

Zakończenie tego etapu prac planuje się do dnia 15.09.

Jednocześnie informujemy, że nadal prowadzone są prace w ciągu ul. Katowickiej na odcinku od skrzyżowania z ulicą 3-go Maja do rejonu skrzyżowania z ulicą Miłą (pasy ruchu w kierunku Bytomia).

Przepraszamy za powstałe utrudnienia i prosimy o zachowanie szczególnej uwagi w rejonie miejsca prowadzonych robót oraz na trasie wyznaczonych objazdów.

Mapa aplikacji Waze dotycząca aktualnych utrudnień w ruchu w rejonie ulicy Katowickiej

 

Dodaj komentarz