Remont ul. Katowickiej, etap 1

W dniu 9.08.2017 r. (środa) w godzinach porannych rozpoczęty zostanie remont jezdni ulicy Katowickiej. Pierwszy etap prac obejmować będzie pasy ruchu w kierunku Katowic na odcinku od rejonu posesji nr 187 (budynek naprzeciw stacji paliw Orlen) do skrzyżowania z ul. 3 Maja. Ruch pojazdów odbywać się będzie dwukierunkowo pozostałymi dwoma pasami ruchu.

Mając na względzie zakres prowadzonych prac oraz konieczność utrzymania optymalnej przepustowości pojazdów w ciągu ul. Katowickiej, wprowadzone zostaną następujące zmiany w organizacji ruchu:

1. ograniczona zostanie możliwość skrętu w lewo z ulicy Katowickiej (jadąc z kierunku Bytomia) w kierunku ul. Nowej. Dla potrzeb obsługi tej relacji wyznaczony zostanie objazd prowadzony ulicami: Niedurnego - Łagiewnicką - Krzyżową,

2. ograniczona zostanie możliwość skrętu w prawo z ulicy Katowickiej (jadąc z kierunku Bytomia) w kierunku ul. 3 Maja. Dla potrzeb obsługi tej relacji wyznaczony zostanie objazd prowadzony ulicami: Katowicką - Krakusa - Floriańską,

3. ograniczona zostanie możliwość skrętu w lewo z ulicy Katowickiej (jadąc z kierunku Katowic) w kierunku ul. Krzyżowej. Dla potrzeb obsługi tej relacji wyznaczony zostanie objazd prowadzony ulicami: Nową - Kruszcową - Stabika oraz 3-go Maja - Janasa - Mariańską - Łagiewnicką - Krzyżową.

Wprowadzone zostaną również zmiany w funkcjonowaniu linii autobusowych. Więcej informacji na stronie KZK GOP.

Zakończenie tego etapu robót planuje się w przyszłym tygodniu. Zakończenie całości prac na ul. Katowickiej planowane jest na 15 września br.

Przepraszamy za powstałe utrudnienia i prosimy o zachowanie szczególnej uwagi w rejonie miejsca prowadzonych robót oraz na trasie wyznaczonego objazdu.

Mapa aktualnych utrudnień w ruchu w rejonie ulicy Katowickiej

 

Dodaj komentarz