Remont jezdni ulicy Bytkowskiej

Informujemy, że w dniu 31.07.2017 r. (poniedziałek) o godz. 8 w ciągu ulicy Bytkowskiej, na odcinku pomiędzy ulicami Bożogrobców i Harcerską, rozpoczęte zostaną roboty związane z wymianą nawierzchni jezdni. Dlatego zachodzi konieczność:
1. wyłączenia z ruchu pojazdów ww. fragmentu ulicy Bytkowskiej (dojazd do posesji zostanie dopuszczony),
2. wprowadzenia ruchu dwukierunkowego w ciągu ulicy Harcerskiej.

Wyznaczone zostaną objazdy prowadzone ciągiem ulic Bożogrobców, Siemianowickiej i Harcerskiej.

Zakończenie prac planuje się na dzień 5.08. (sobota).

Przepraszamy za powstałe utrudnienia i prosimy o zachowanie szczególnej uwagi w rejonie miejsca prowadzonych robót oraz na trasie wyznaczonego objazdu.

MAPA AKTUALNYCH UTRUDNIEŃ W RUCHU

Dodaj komentarz