Przebudowa ul. Kościuszki - etap 1

Informujemy, że w dniu 8.05.2017 r. (poniedziałek) w godzinach porannych rozpoczęte zostaną prace związane z przebudową ulicy Kościuszki na odcinku pomiędzy skrzyżowaniem (rondem) z ul. Moniuszki i skrzyżowaniem z ulicami Skargi i Poniatowskiego.

Ze względu na zares wykonywanych robót - wymagający zamknięcia dla ruchu pojazdów połowy jezdni ulicy - w ciągu ul. Kościuszki wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy prowadzony od skrzyżowania z ulicami Skargi i Poniatowskiego w kierunku centrum miasta. Niemożliwy będzie również wyjazd z ciągu ulic Poniatowskiego i Skargi do ulicy Kościuszki w kierunku Chorzowa Starego. Dlatego wyznaczone zostaną lokalne objazdy:

1. z kierunku ul. Kościuszki (od ul. Rynek) w kierunku Chorzowa Starego i Siemianowic Śl.: ul. Moniuszki - ul. Meitzena - ul. Katowicka - ul. Nowa,
2. z kierunku ul. Rynek (od ul. Faski i ul. Pocztowej) w kierunku Chorzowa Starego i Siemianowic Śl.: ul. Katowicka - - ul. Nowa,
3. z kierunku ul. Powstańców w kierunku ul. Konopnickiej, Bogedaina, Poniatowskiego, Skargi - ul. Sobieskiego - ul. Dąbrowskiego,
4. z kierunku ul. Poniatowskiego (od ul. Konopnickiej) i ul. Skargi w kierunku Chorzowa Starego: ul. Kościuszki - ul. Rynek - ul. Powstańców - ul. Sobieskiego - ul. 
Dąbrowskiego - ul. Konopnickiej.

Ponadto ze względu na konieczność utrzymania przejazdu autobusów komunikacji miejskiej na relacji Centrum Przesiadkowe - Chorzów Stary w ciągu ulicy Szabatowskiego wprowadzony zostanie dwukierunkowy ruch pojazdów a wzdłuż prawej krawędzi jezdni - jadąc z kierunku ulicy Katowickiej w kierunku ul. Bogedaina - wprowadzone zostanie ograniczenie postoju pojazdów.

Wyświetl większą mapę

Zakończenie realizacji tego etapu robót planuje sie na koniec czerwca br.

[mt]

Dodaj komentarz