Prace na skrzyżowaniu ulic Kościuszki, Krakowskiej i Plac Piastowski

W dniu 2.08.2017 r. (środa) w godzinach porannych rozpoczęty zostanie kolejny etap przebudowy Placu Piastowskiego w rejonie skrzyżowania z ulicami Kościuszki i Krakowską.

Ze względu na zakres prac, obejmujący między innymi przebudowę urządzeń uzbrojenia podziemnego, zachodzi konieczność zawężenia jezdni ulicy Kościuszki do jednego pasa ruchu.

W związku z powyższym w ciągu ulicy Kościuszki wprowadzony zostanie wahadłowy ruch pojazdów. Jednocześnie mając na względzie poprawę przepustowości i bezpieczeństwa w ciągu ww. ulicy:

1. wprowadzony zostanie jednokierunkowy ruch pojazdów w ciągu ul. Krakowskiej z kierunku skrzyżowania z ul. Kościuszki do rejonu budynku przy ul. Krakowskiej 10,

2. odwrócony zostanie kierunek ruchu na jezdni sąsiadującej z budynkami nr 1 i 3 (przy pl. Piastowskim) oraz 47 i 49 przy ul. Krakowskiej.

Ponadto w ciągu ulicy Plac Piastowski w rejonie skrzyżowań z ulicami Rejtana i Kadecką prowadzone będą kolejne etapy prac związanych z przebudową urządzeń uzbrojenia podziemnego. Ze względu na zakres prac zachodzi konieczność:

1. zamknięcia wylotu ul. Rejtana do ul. Plac Piastowski. Na ten czas w ciągu ul. Rejtana zostanie wprowadzony dwukierunkowy ruch pojazdów,

2. w ciągu ul. Plac Piastowski od skrzyżowania z ul. Rejtana do skrzyżowania z ul. Kadecką wprowadzony zostanie jednokierunkowy ruch pojazdów. Dojazd do ulicy Kościuszki prowadzić będzie ulicami Kadecką i Słowiańską,

3. zamknięcia dla ruchu pojazdów ciągu ul. Plac Piastowski na odcinku od skrzyżowania z ul. Kadecką do połączenia z drogą prowadzącą do parkingu zlokalizowanego za budynkami przy ul. Kadeckiej 5. Dojazd i wyjazd z terenu parkingu odbywać się będzie nową drogą łączącą ulicę Siemianowicką z ulicą Plac Piastowski.

Zakończenie tego etapu prac planuje się we wrześniu br.

Przepraszamy za powstałe utrudnienia i prosimy o zachowanie szczególnej uwagi w rejonie miejsca prowadzonych robót oraz na trasie wyznaczonego objazdu.

MAPA AKTUALNYCH UTRUDNIEŃ W RUCHU

Dodaj komentarz