Modernizacja ul. Skrajnej - etap 1

W dniu 24.01.2018 r. (środa) rozpoczęte zostaną prace związane z realizacją I etapu robót związanych z modernizacja ulicy Skrajnej w Chorzowie Batorym https://tinyurl.com/y7cbzk5u.

Ww. roboty obejmować będą odcinek ulicy Skrajnej od rejonu budynku przy ul. Prusa 14 do rejonu wjazdu na teren Szkoły Podstawowej nr 12. Na czas prowadzonych prac ww. fragment ulicy zostanie wyłączony z ruchu pojazdów. Dojazd do szkoły z kierunku ulicy Odrodzenia odbywać się będzie ciągiem ulic Orkana i Skrajnej. Wyznaczone zostaną lokalne objazdy.

Ten etap prac trwać będzie ok. dwóch miesięcy. Całość modernizacji ulicy Skrajnej ma być zakończony do czerwca br.

Zmiany związane z zamknięciem fragmentu ulicy Skrajnej zostały naniesione na mapy nawigacji Waze (https://www.waze.com/getwaze) w ramach współpracy Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów z firmą Google (program Connected Citizens https://www.waze.com/pl/ccp).

Strona programu Waze Connected Citizens w Chorzowie:
https://www.facebook.com/CCPChorzow

Mapa aktualnej sytuacji w ruchu drogowym w ciągu ulicy Skrajnej: https://tinyurl.com/y7cbzk5u

Dodaj komentarz