AKTUALIZACJA 14.07.2017: Ulica 11-go Listopada, remont nawierzchni jezdni

uwaga, roboty na drodze

Informujemy, że ze względu na konieczność naprawy urządzeń odwodnienia ulicznego zlokalizowanych na remontowanym odcinku ulicy 11 Listopada, prace związane z wymianą nawierzchni jezdni zakończone zostaną w dniu 18.07.2017 r. (wtorek).

---------------------------------------------

Informujemy, że w dniach 10-14.07.2017 r. w ciągu ulicy 11-go Listopada, na odcinku pomiędzy ulicami Krzyżową i Polną, prowadzone będą roboty drogowe związane z remontem nawierzchni jezdni.

W związku z powyższym zachodzi konieczność ograniczenia dojazdu do ww. fragmentu ulicy, która nie będzie dotyczyć dojazdów do posesji położonych w sąsiedztwie remontowanego odcinka drogi. Wyznaczony zostanie lokalny objazd prowadzony ciągiem ulic Polnej i Grunwaldzkiej.

Przepraszamy za powstałe utrudnienia i prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie miejsca prowadzonych robót oraz na trasie wyznaczonego objazdu.

Dodaj komentarz